DEFINICIÓ DE RECIPIENT MOBIL:

Tot aquell recipient de menys de 300 Llitres de capacitat que no esta fix o ancorat a terra de manera permanent.

 

QUE DIU LA LEGISLACIÓ SOBRE AQUEST TIPO DE RECIPIENTS:

Segons la llei Espanyola referent al EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUIMICS, APQ, RD 379/2001. Tot recipient móbil que emmagatzemi un producte potencialment contaminant, ha de disposar a la seva base d’una cubeta de retenció, per casos de vessaments accidentals o trencaments del recipient.

 

COM HA DE SER LA CUBETA DE RETENCIÓ:

Dins del RD 379/2001, s’estableix que el volum de capacitat o retenció de la cubeta sigui d’un 100% de l’envàs de major capacitat allotjat en la seva superfície o d’un  mínim del 10% del total de la suma de tots els recipients móbils ( Bidons, Cubicontenedors, etc..) allotjats a sobre de la cubeta.

 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ DE LES CUBETES:

Segons la normativa, aquesta ens obliga en cas de que el producte emmagatzemat sigui corrosiu, a que la cubeta sigui d’un material o estigui revestit d’un producte que resisteixi la corrosió, per eixemple el polietilè.

Altres tipus de productes, bé poden ser a sobre de cubetss de polietilè o acer. Dependrà dels gustos o necessitats particulars del client.

 

ESTANQUITAT DE LAS CUBETAS:

No s’exigeix a día d’avuí, un certificat de construcció de les cubetes, ni d’estanquitat. Però avançant al temps, CUBETOSONLINE pot emitir aquest certificat avalat pel fabricant.

Causa de la varietat d’empresas amb diferents procesos de producció, i a la multitut de productes químics, li oferim la possibilitat mitjançant el CHAT INTERACTIU, TELEFONO 902102513, o E-MAIL, posar-se en contacte amb el nostre departament técnic i l’assessorem puntualment tots els dubtes plantejats.

Rightservices

yjytyj